Tuesday, April 28, 2009

Ursäkta?

Tele2 väljer att inte spara användaruppgifter för att värna om den personliga integriteten och den här briljanta kommentaren kläcker allas vårat stolpskott ur sig:

"Deras åtgärder innebär att all lagstiftning på nätet sätts ur spel. Profit går före lagen, säger Henrik Pontén till DN.se"

Uhm...vänta nu.....?

1 comment:

Thomas Tvivlaren said...

Lagen stavas "upphovsrätt"...och intet mera enligt den lobby som de facto profiterar på att tjafs som grundlagen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna prioriteringsmässigt hamnar i baksätet.